Identyfikator podatkowy

Przedsiębiorcy prowadząc działalność gospodarczą zobowiązani są do posługiwania się odpowiednimi identyfikatorami podatkowymi. Wyróżniamy NIP oraz PESEL – kto jakim identyfikatorem podatkowym powinien się posługiwać? Na co zwrócić uwagę przy wyborze identyfikatora?

Warto zaznaczyć, że powyższe identyfikatory podatkowe nie powinny być stosowane jako zamienniki.

Zgodnie z art. 3 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników zostały wymienione podmioty, dla których właściwym identyfikatorem podatkowym będzie PESEL, a dla których NIP.

PESEL wykorzystują podatnicy, którzy:
♦ nie prowadzą działalności gospodarczej,
♦ nie są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług (VAT).

NIP wykorzystują podatnicy, którzy są:
♦ osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, które:
– prowadzą działalność gospodarczą,
– są podatnikami podatku VAT;
♦ osobami fizycznymi, których ewidencja PESEL nie obejmuje, ale które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami;
♦ płatnikami podatków;
♦ płatnikami składek na ubezpieczenia społeczne i/lub zdrowotne;
♦ osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *