Faktura pro forma

Czym jest faktura proforma?

Przede wszystkim należy sobie uświadomić, że zgodnie z polskim prawem, faktura proforma nie jest dokumentem księgowym, nie stanowi podstawy do uiszczenia opłaty, nie jest też dowodem zrealizowanej transakcji. Wysyła się ją jako element oferty, informujący o tym, jak rzeczywista faktura będzie wyglądać, z czego się będzie składać i jakie będą koszty zawartej transakcji. Można ją wysłać jako formę wezwania do zapłaty, formę informacji o kosztach, czy też zapowiedź wystawienia faktury właściwej w niedalekiej przyszłości.

Co powinna zawierać?

Faktura proforma ma taki sam wygląd jak faktura VAT. Musi mieć:
– odpowiedni tytuł,
– numer,
– prawidłowe datowanie,
– treść i przedmiot transakcji,
– cenę jednostkową,
– cenę za całość,
– wartość netto,
– wysokość podatku VAT,
– wartość VAT oraz wartość brutto.

Niezbędne jest również oznaczenie terminu wykonania usługi lub dokonania sprzedaży oraz terminu płatności, mimo że termin ten nie jest dla stron wiążący.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Call Now Button