Elementy bilansu

Bilans sporządzany jest obowiązkowo na zakończenie roku obrotowego, pozwala on na określenie sytuacji finansowej firmy. Suma aktywów w bilansie musi być równa sumie pasywów – wynika to z zasady równowagi bilansowej.

Bilans powinien zawierać:

– nazwę i adres firmy,
– datę sporządzenia bilansu tzw. dzień bilansowy,
– pozycje i grupy aktywów z ich wartością całkowitą,
– pozycje i grupy pasywów z ich wartością całkowitą,
– sumę bilansową aktywów i pasywów,
– data i miejsce sporządzenia bilansu,
– podpis osoby sporządzającej bilans.
– podpis kierownika firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *