Dofinansowanie do żłobka – jaka kwota?

Od kwietnia rodzice mogą składać wnioski o przyznanie dodatkowych środków finansowych mających n celu pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dziecka do żłobka. Ile wyniesie dofinansowanie? Kto może składać wnioski?

Z dofinansowania mogą skorzystać rodzice, których dzieci nie zostały objęte świadczeniem „Rodzinny Kapitał Opiekuńczy”, tj.:

  • dzieci pierwsze i jedyne w rodzinie
  • dzieci niespełniające kryterium wieku

Dofinansowanie do żłobka – jaka maksymalna kwota?

Rodzice mogą otrzymać maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego środki przeznaczone są na dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca.

Świadczenie to nie jest uzależnione od dochodu rodziny i wyniesie 12 000 zł na drugie i każde kolejne dziecko.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *