Czynny żal w wersji elektronicznej

Czynnym żalem nazywamy pismo, pozwalające na uniknięcie konsekwencji spowodowanych opóźnieniem w złożeniu deklaracji czy zapłacie podatku.Dokument ten chroni podatnika przed odpowiedzialnością karną i skarbową jeśli został złożony przed udokumentowaniem przestępstwa lub wykroczenia przez organ ścigania i nim ten rozpoczął czynności sprawdzające.

Do niedawna czynny żal można było składać wyłącznie w wersji papierowej. Od kilku miesięcy możliwe jest jego przesyłania w formie elektronicznej. Czynny żal nie może zostać dostarczony do urzędu w formie skanu wysłanego mailem bądź maila. Jedyną możliwością jest skorzystanie ze środków komunikacji elektronicznej, na przykład skrzynki ePUAP właściwego urzędu skarbowego.
Aby złożyć elektroniczny czynny żal należy zalogować się do platformy ePUAP, dostępnej na stronie ministerialnej gov.pl, wybrać opcję “wyślij pismo ogólne” i uzupełnić formularz wpisując:
– nazwę właściwego urzędu skarbowego,
– rodzaj pisma (“zawiadomienie”),
– tytuł dokumentu (“czynny żal”),
– treścią pisma.
Do jego złożenia konieczne jest posiadanie profilu zaufanego lub elektronicznego podpisu kwalifikowanego.

Wprowadzenie możliwości składania czynnego żalu przez internet zagwarantuje możliwość określenia dokładnej godziny, a nawet minuty jego złożenia, znacznie uprości procedurę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *