Co zaliczamy do dokumentów księgowych?

Odpowiednio prowadzona dokumentacja księgowa jednostki gospodarcze jest podstawowym elementem wpływającym na jakość prowadzenia ewidencji księgowej oraz sporządzane raporty, analizy i sprawozdania. Dodatkowo dokumenty księgowe stanowią podstawę do zapisów dokonywanych w księgach rachunkowych, KPiR itp.

Wyróżniamy:
– dowody zewnętrzne obce
– dowody zewnętrzne własne
– dowody wewnętrzne
– dowody zbiorcze

Do głównych dokumentów księgowych zaliczamy:
– sprawozdania finansowe,
– księgi rachunkowe,
– faktury,
– ewidencje podatku VAT,
– ewidencje środków trwałych,
– ewidencje wartości niematerialnych i prawnych,
jak również wiele innych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *