CIT w spółkach komandytowych

Coraz częściej słyszy się o planach rządu na wprowadzenie zmian w opodatkowaniu spółek komandytowych. Zgodnie zapowiedziami spółki komandytowe mają zostać opodatkowane podatkiem CIT oraz być zobowiązane do ujawniania planów polityki podatkowej.

Obecnie spółki komandytowe to podmioty, które nie podlegają opodatkowaniu i posiadają przejrzystość podatkową. Już od 2021 roku, rząd chce wprowadzić zmiany, które obligowały będą spółki komandytowe do:
upublicznienia planów polityki podatkowej prowadzonych firm
– opłacania przez wspólników spółki podatku od osób prawnych
Wprowadzenie powyższych zmian spowodować może większe natężenie kontroli podatkowych, związanych z niedokonaniem przez przedsiębiorców płatności podatku zgodnie z planem podatkowym. W przypadku zaś opodatkowania podatkiem CIT, poddany temu ma być dochód uzyskany przez komandytariusza, czyli inwestora, natomiast komplementariusz będzie miał możliwość odliczenia podatku dochodowego zapłaconego przez spółkę.
Wprowadzenie tych zmian, spowodowane jest w szczególności faktem, że spółki komandytowe często wykorzystywane są jako narzędzie do unikania podwójnego opodatkowania lub też transferu zysków za granicę, do rajów podatkowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *