Ceny transferowe

Strona główna / Księgowość / Ceny transferowe

Ceny transferowe zgodnie z ustawą o PIT oraz ustawą o CIT, to rezultat finansowy warunków ustalonych lub narzuconych w wyniku istniejących powiązań, w tym cenę, wynagrodzenie, wynik finansowy lub wskaźnik finansowy. W oparciu o tę definicję można zatem stwierdzić, że ceny transferowe to ceny sprzedanych dóbr i usług oraz wartości niematerialnych i prawnych ustalone przez podmioty powiązane, które w konsekwencji mają wpływ na ostateczny wynik finansowy przedsiębiorstwa oraz wskaźniki finansowe. 

Ceny transferowe są istotnym czynnikiem w kwestii ustalania zobowiązań podatkowych, uwzględniającym podział na państwa, w których działają przedsiębiorstwa wielonarodowe.

Do ustalenia cen transferowych dochodzi w momencie występowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Wyróżnia się:
podmiot krajowy – podmiot biorący bezpośredni lub pośredni udział w zarządzaniu lub kontroli innym przedsiębiorstwem położonym za granicą lub posiadający udział w kapitale przedsiębiorstwa,
– podmiot zagraniczny – podmiot, który bierze bezpośredni lub pośredni udział w zarządzaniu podmiotem krajowym lub posiada udziały w jego kapitale,
– te same osoby fizyczne lub prawne – które biorą udział w zarządzaniu i kontroli podmiotem zagranicznym i podmiotem krajowym lub posiadają udziały w ich kapitale i w wyniku tych powiązań  ustalone zostały warunki, które nie byłyby stosowane, gdyby podmioty to działały niezależnie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

open

Uzyskanie wniosków o niezaleganiu w ZUS oraz US || Składanie wniosków do KRS w imieniu Klienta || Wnioski do BDO || JPK_V7