Biuro rachunkowe a przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Dotychczas obowiązek przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy spoczywał wyłącznie na tych biurach rachunkowych, które świadczyły usługi w zakresie prowadzenia pełnej księgowości. W związku ze zmianami, jakie wprowadzone zostały 31 lipca, lista zobowiązanych podmiotów została rozszerzona na wszystkie biura, nawet te zajmujące się wyłącznie uproszczoną księgowością oraz:

– przedsiębiorców sporządzających deklaracje prowadzących księgi podatkowe, udzielających porad i wyjaśnień z zakresu prawa podatkowego i celnego,
– pośredników w obrocie nieruchomościami,
– przedsiębiorców prowadzących działalność związaną z obrotem lub pośrednictwem w obrocie dziełami sztuki, antykami oraz przedmiotami kolekcjonerskimi.
W praktyce nowy obowiązek oznacza konieczność:
– wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za realizację przyjętych celów,
– opracowania wewnętrznych procedur,
– wdrożenie procedury sygnalizowania naruszeń przepisów,
– przyjęcie zasad archiwizacji dokumentów,
– przeprowadzenia szkolenia dla pracowników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *