Bilans w formie uproszczonej

Bilans w firmie prowadzącej pełną księgowość stanowi zestawienie aktywów i pasywów firmy na początek okresu sprawozdawczego (bilans otwarcia) i na jego koniec (bilans zamknięcia). Bilans pozwala na określenie sytuacji firmy jeśli chodzi o stan majątkowy. Bilans zazwyczaj sporządzany jest w pełnej wersji, jednak istnieje możliwość sporządzenia go w formie uproszczonej.

Bilans w formie uproszczonej pozwala na wykazanie w raporcie rocznym tylko niektórych informacji o jednostce. Bilans uproszczony może zostać sporządzony przez firmy, które w roku bilansowym oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy nie osiągnęły 2 z 3 wielkości:

– średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etapy wynosiło max. 50 osób,
– suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego wynosiła max. równowartość 2 mln euro,
– przychody netto ze sprzedaży oraz operacji finansowych wynosiły max. równowartość 4 mln euro.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *