Podatek PIT

Podatek PIT to podatek dotyczący dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne. Jego angielskie rozszerzenie „Personal Income Tax” w tłumaczeniu na polski oznacza „podatek od dochodów osobistych”.

W Polsce podatek PIT uregulowany jest ustawą z dnia 26 lipca 1991 r., ale również Konstytucją RP oraz wieloma innymi ustawami (także międzynarodowymi). Obowiązkiem rozliczenia podatku PIT objęte są wszystkie osoby, które w danym roku wykazały dochód na podstawie umów o pracę, umów cywilnoprawnych czy podczas prowadzenia działalności gospodarczej.

Progi podatkowe są jednym ze sposobów obliczania podatków. W Polsce istnieją dwa progi:
I PRÓG: 18 % (jeśli dochód wynosi mniej niż 85 528 zł),
II PRÓG: 32 % (jeśli dochód jest większy niż 85 528 zł).*
*Ważne: nadwyżka jest opodatkowana i odejmowana od dochodu.

Istnieje również podatek liniowy, którego próg wynosi 19 %. Jest to szczególnie korzystna forma opodatkowania dla osób, które uzyskują wysokie kwoty dochodów rocznych. W innym wypadku odliczanie tego podatku jest po prostu nieopłacalne.

%d bloggers like this: