Rodzaje biznes planów

Biznes plan to szczegółowy opis działalności wraz z obliczeniami i perspektywami rozwoju na najbliższe lata. Jest to podstawowy dokument, pozwalający obiektywnie ocenić przedsiębiorczą inicjatywę. Dla właściciela firmy biznes plan jest “mapą nawigacyjną”, pomagającą dostać się z punktu A do punktu B. Wyróżniamy następujące rodzaje biznesplanów: a) ze względu na zakładany harmonogram prac firmy: - strategiczny - zestaw podstawowych zadań firmy oraz metody ich realizacji w długim okresie czasowym - taktyczny - charakteryzuje się zakładaniem znacznie krótszych terminów na osiągnięcie celów biznesowych - operacyjny - określa zarządzanie biznesem w ciągu najbliższego roku b) ze względu na grupę docelową - dla pracowników - dla klientów lub partnerów - dla inwestorów - dla instytucji rządowych c) ze względu na zakładane cele biznesowe - pozyskiwanie funduszy - tworzenie lub rozwijanie firmy - do użytku…
Read More