Ustawa podatkowa

Celem Ustawy podatkowej jest nałożenie podatku oraz określenie elementów konstrukcyjnych podatków. Do elementów konstrukcyjnych podatku należą: - podmiot, - przedmiot opodatkowania, - stawki podatkowe, - zasady przyznawania ulg i umorzeń, - kategorie podmiotów zwolnionych od podatków. Przedmiotem Ustawy podatkowej powinny być daniny publiczne. Istotne jest, aby każda tego rodzaju ustawa posiadała kompletność oraz precyzję regulacji prawnych. Ustawa podatkowa powinna regulować podstawowe elementy konstrukcyjne podatku, powierzając podstawowym aktom prawnym co najwyżej szczegółowe rozwinięcie przyjętych rozwiązań. Każdy podatnik musi pamiętać o obowiązku dostosowywania się do zmian nakładanych nowelizacją ustaw.
Read More