Podmiotowe zwolnienie z VAT

Zgodnie z art. 113 Ustawy o podatku od towarów i usług, określonej grupie podatników przysługuje zwolnienie z VAT. Wówczas sprzedaż jest objęta zwolnieniem podmiotowym, aczkolwiek bardzo istotne jest spełnienie odgórnie narzuconych warunków. Zwolnieniem objęta jest sprzedaż u wszystkich podatników podatku od towarów i usług, poza podmiotami, które wymienione zostały w ust. 13. Zwolnienie to przysługuje na mocy prawa, zaś podatnik, który korzysta ze zwolnienia sprzedaży od podatku, nadal pozostaje podatnikiem. Podatnik, który korzysta ze zwolnienia podatkowego z tytułu dokonywanych czynności prawnych, które podlegają opodatkowaniu, nie płaci podatku należnego, nie wystawia faktur z podaną kwotą podatku, nie sporządza JPK_VAT7, ale również nie posiada prawa do obniżania podatku należnego o podatek naliczony, jak również zwrotu różnicy podatku. Zgodnie z tym, co zawarte zostało w art. 113 ust.1 zwolnieniem od podatku od towarów…
Więcej

Zmiana kas fiskalnych na kasy online

Już zapewne zdecydowana większość polskich przedsiębiorców wie o tym, iż Prezydent podpisał ustawę o kasach fiskalnych online, której skutkiem będzie, iż przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób, które działalności nie prowadzą, będą zobowiązani do wycofywania się ze stosowania w rozliczeniach tradycyjnych kas fiskalnych. Pierwsze założenie owej zmiany informowało nas o tym, iż obowiązek ten jednocześnie spadnie na wszystkich przedsiębiorców w styczniu 2018 roku. Plany te uległy jednak zmianie i działania postanowiono rozłożyć w czasie, a trwająca pandemia COVID-19 jeszcze bardziej zmiany te przeciągnęła. Styczeń 2020 r. - obowiązkiem wprowadzenia kas fiskalnych online obciążone zostały warsz5taty samochodowe, jak również podmioty zajmujące się sprzedażą benzyny silnikowej, oleju napędowego, a także gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych. Styczeń 2021 r. - obowiązkiem wprowadzenia kas fiskalnych online obciążone zostały hotele, pensjonaty oraz gastronomia. Zmiana…
Więcej

Księgi rachunkowe w spółce z o.o.

Czy księgi rachunkowe w spółce z o.o. są obowiązkowe? Czy istnieje możliwość wyboru innego sposobu ewidencji księgowej? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do grona spółek kapitałowych handlowych. Zasady prowadzenia księgowości reguluje ustawa z 29 września 1994 roku. Zgodnie z jej zapisami spółka z o.o. zobowiązana jest do prowadzenia wyłącznie pełnej formy księgowości, czyli ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe w spółce z o.o. zobowiązują do szczegółowej oraz rzetelnej ewidencji księgowej. Zgodnie z ustawą o rachunkowości ewidencji podlega każda złotówka przepływająca przez spółkę. Każda operacja, faktura lub płatność na rachunku musi zostać powiązana z odpowiednim wpisem w księgach rachunkowych. Prowadzenie ksiąg rachunkowych w spółce z o.o. obliguje do sporządzania sprawozdań finansowych, które stanowi podsumowania wszystkich operacji w spółce. Na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniu można dokonać wyceny wartości firmy. Sprawozdanie finansowe powinno zawierać:…
Więcej