Księgowanie bez faktury?

Podczas prowadzenia działalności czasem dochodzi do sytuacji gdy mimo przeprowadzenia operacji gospodarczej nie dotarły do nas dokumenty źródłowe ją definiujące. Jak zatem ująć to zdarzenie podczas prowadzenia księgowości pełnej? Podstawą rzetelnych zapisów księgowych są dowody księgowe nazywane również dowodami źródłowymi. Jeżeli w danym momencie nie mamy możliwości by zdobyć taki dokument dopuszczalne jest wykorzystanie tak zwanych dowodów zastępczych, które można potraktować jako dokument księgowy, jednak tylko do czasu otrzymania właściwego dokumentu. Uznanie tego dokumentu za dowód źródłowy możliwe jest tylko w uzasadnionych sytuacjach. Dowód zastępczy powinien zawierać wszystkie elementy dotyczące dowodu księgowego, a więc: - określenie rodzaju dowodu księgowego, - numer identyfikacyjny, - nazwy i adresy stron transakcji, - opis operacji, - wartość operacji, - datę dokonania operacji gospodarczej, - podpis wystawcy dokumentu i osoby, której wydano towar, - stwierdzenie…
Read More