Paragon fiskalny

Paragon to dokument potwierdzający dokonanie zakupu. Dziś rozszerzymy sobie trochę bardziej to pojęcie. Zacznijmy od historii paragonu, która posiada już ponad 100 lat. W 1910 roku, jako pierwsza firma na świecie, wiedeńska drukarnia o nazwie “PARAGON” rozpoczęła wydawanie swoim klientom małych, papierowych bloczków. Na chwilę obecną w praktycznie każdym przypadku wydawanie paragonu, odbywa się za pomocą kasy fiskalnej. Będąc w sklepie, łatwo można zaobserwować fakt, że ludzie nie zabierają ze sobą paragonu fiskalnego. Jest to bardzo duży błąd, gdyż dokument ten stanowi podstawę w celu dokonania jakiejkolwiek reklamacji czy zwrotu towaru. Paragon fiskalny pozwala nam również na porównywanie cen rynkowych oraz wspieranie uczciwej konkurencji. Świadczy on również o uczciwości sprzedawcy. W paragonie zawarte są informacje takie jak: nazwa podatnika (lub imię i nazwisko) NIP data i godzina wystawienia numer wydruku…
Read More