Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – wniosek

Pozostał tydzień na złożenie wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Każdy rolnik, który chciałby odzyskać pieniądze wydane na olej napędowy powinien złożyć wniosek do wójta, prezydenta miasta lub burmistrza w terminie od 1 do 31 sierpnia 2017.
Wraz z wnioskiem należy złożyć również kopię lub oryginał faktu VAT, które stanowić będą potwierdzenie zakupu oleju w okresie od 1 lutego do 31 lica, w ramach limitu zwrotu podatku określonego na bieżący rok.

Zwrot otrzymają osoby, które:

– złożą wniosek wraz z fakturami, w odpowiednim terminie, do wójta lub burmistrza właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów,
– są uznawani za producentów rolnych czyli są osobami fizycznymi, prawnymi lub jednostką organizacyjną, która nie posiada osobowości prawnej i są posiadaczami gospodarstwa rolnego (grunt o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, sklasyfikowany w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, grunt zadrzewiony lub zakrzewiony).

Przedsiębiorcy czerpiący zyski z produkcji rolnej otrzymają zwrot pieniędzy w terminie od 2 do 31 października. Zwrot pieniędzy wypłacany będzie w formie przelewu na rachunek bankowy lub wypłacany w kasie urzędu miasta lub gminy.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej znajdą Państwo tutaj.