Zmiany w VAT 2019

Rok 2019 przyniósł ogromne zmiany dla przedsiębiorców. Zmiany te w znacznej mierze dotknęły podatku od towarów i usług.

Od 2019 roku organ podatkowy może przywrócić termin materialnoprawny w przypadku, gdy podatnik udowodni, że nastąpiło to bez jego winy, a kolejno dopełni daną czynność.

Jeżeli chodzi o przedawnianie podatków wprowadzone zostały nowe limity czasowe, w których organy podatkowe będą mogły wyegzekwować należne podatki. Przedawnienie w przypadku podatku VAT nastąpi po 5 latach.

Od 2019 roku podatek oraz zaległości podatkowe, zaległości za zwłokę, koszty postępowania i upomnienia będzie mogła uregulować za podatnika inna osoba. Limit płatności podatku za podatnika został podniesiony z 1000 złotych do 5000 złotych.

Jeżeli organ podatkowy stwierdzi, że deklaracja podatkowa zawiera błędy lub została wypełniona niezgodnie z obowiązującymi zasadami wówczas przedsiębiorca może skorygować fakturę bądź zwrócić się do podatnika o jej skorygowanie i złożenie niezbędnych wyjaśnień.

Więcej o podatku VAT przeczytasz TUTAJ!