Zmiany w VAT 2017

Wraz z nadejściem roku 2017 w życie weszło wiele zmian z zakresu podatku od towarów i usług. Wśród nich można wyróżnić 5, które najbardziej odbiją się na podatnikach VAT-u.

1. Możliwość kwartalnego rozliczania się z urzędem będzie przysługiwać już wyłącznie małym podatnikom, czyli przedsiębiorcom, których wartość sprzedaży za ubiegły rok obrotowy nie przekroczyła równowartości 1,2 mln euro. Tak więc większość podatników swoje deklaracje będzie musiała składać co miesiąc.

2. Wprowadzono konieczność elektronicznego wprowadzania deklaracji VAT przez podatników zarejestrowanym jako podatnicy VAT EU, osób będących dostawcami lub nabywcami towarów i usług objętych mechanizmem odwróconego obciążenia, a także podatników zobowiązanych do składania deklaracji PIT lub CIT przy pomocy środków komunikacji elektronicznej.

3. Przedsiębiorcy pragnący uzyskać status podatnika VAT mogą liczyć się z odmową, jeżeli ich weryfikacja wykaże, że dane w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą, dany podmiot nie istnieje bądź nie można się z nim skontaktować bądź nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego.

4. Wykreśleni z VAT mogą zostać podatnicy, którzy zawiesili wykonywanie działalności na nie mniej niż 6 miesięcy, nie złożyli deklaracji VAT za 2 kwartały, 6 miesięcy bądź złożone przez nich deklaracje były fałszywe.

5. Przedsiębiorcy, którzy będą zaniżali swoje zobowiązania podatkowe, zawyżali kwotę zwrotu bądź nie będą składali deklaracji podatkowej oraz opłacali należnych zobowiązań muszą liczyć się z zaostrzonymi sankcjami podatkowymi.