Zmiana wartości środka trwałego

Wartość początkowa środka trwałego, wraz z biegiem czasu i użytkowaniem może ulec zmianie. Aktualizacja wartości ŚT niezwykle istotna ponieważ wpływa ona na wysokość odpisów amortyzacyjnych i co za tym idzie koszt uzyskania przychodów.

1. Zwiększenie wartości

Przykładem zwiększenia wartości ulepszenie, które jest możliwe jeśli:
– środek został zrekonstruowany, rozbudowany, zmodernizowany lub przebudowany,
– suma wydatków na ulepszenie w danym roku przekroczyła 3500 zł,
– ulepszenie spowodowało wzrost wartości użytkowej.

Zwiększenie wartości można udokumentować poprzez sporządzenie dowodu księgowego OT. Służy on do przyjmowania środków trwałych, w praktyce jednak często stosuje się go również do udokumentowania zwiększenia wartości.

2. Zmniejszenie wartości

Zmniejszenie wartości najczęściej ma związek z odłączenia jego części składowej lub peryferyjnej. Wartość początkową zmniejsza się o kwotę, która zostaje obliczona na podstawie równania:

cena nabycia lub koszt wytworzeni oddzielonej części ŚT – odpisy amortyzacyjne przypadająca na oddzielną część ŚT = koszt umniejszenia wartości początkowej ŚT.