Zeszłoroczna faktura

Każdy przedsiębiorca jest tylko człowiekiem, dlatego może zdarzyć się sytuacja, w której przeoczy jakąś fakturę i nie zawrze jej w rocznym sprawozdaniu finansowym. Co jeśli znajdzie ją po pewnym czasie? Czy należy ją rozliczyć, a jeśli tak to w jaki sposób?

Faktura dotycząca kosztów może być rozliczona w terminie do pięciu lat, ponieważ tyle należy przechowywać dokumenty związane z podatkami oraz przez taki okres można dokonywać w nim korekty.
Faktury takiej nie można jednak zawrzeć w bieżących wydatkach, ponieważ nim nie jest, a wydatki i koszty w podatkowej księdze przychodów i rozchodów należy przedstawiać chronologicznie.
Mimo iż księga podatkowa za wcześniejszy okres została już podsumowana wydatek taki należy zapisać w dodatkowym wierszu z zapisem w odpowiedniej kolumnie kosztów oraz wyjaśnieniami danej sytuacji. Dopisanie takiego kosztu bez wątpienia zmieni końcowy wynik przedsiębiorstwa toteż należy złożyć korektę rocznego zeznania podatkowego.