Uniwersalne zasady rachunkowości

W poprzednim wpisie dodanym na naszego bloga pisaliśmy na temat tego czym są zasady rachunkowości oraz jak możemy je podzielić. Jeżeli nie zapoznałeś się z naszym wcześniejszym postem, zapraszamy do nadrobienia zaległości w tym poście.

Tym razem skupmy się jednak na uniwersalnych zasadach rachunkowości, które dotyczą każdego zarejestrowanego przedsiębiorstwa, a mianowicie są to:
zasada podwójnego oraz dwustronnego zapisu, która polega na tym, iż każda zaistniała w jednostce operacja gospodarcza musi zostać zaksięgowana nie tylko na dwóch różnych kontach, ale również po dwóch różnych stronach i w dodatku o tej samej wartości,
zasada periodyzacji, która przewiduje podział zdarzeń gospodarczych na podziały czasowe będące niezbędne do tworzenia sprawozdań finansowych,
zasada podmiotowości, która ściśle wiążę się z prowadzeniem rachunkowości w przedsiębiorstwach, które w czasie rejestracji zostały określone konkretną nazwą oraz została wyodrębniona pod względem majątkowym, organizacyjnym oraz prawnym.