Typy rachunkowości – rachunkowość zarządcza

Typów rachunkowości jest kilka. Najczęściej spotykaną jest rachunkowość finansowa, zazwyczaj kojarzoną z księgą rachunkową czy księgą przychodów i rozchodów. Występuje jeszcze rachunkowość podatkowa, bankowa oraz rachunkowość zarządcza. 

Rachunkowość zarządcza zwana jest często menadżerską. Jej główne zastosowanie znajduje się w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Dlatego też jej zadanie jest dostarczanie danych, niezbędnych do podejmowania bieżących decyzji gospodarczych i rozwojowych oraz tych danych, które umożliwiają podejmowanie decyzji strategicznych, taktycznych i planistycznych.

Znaczeniem rachunkowości zarządczej jest również podejmowanie działań kontrolnych poprzez stosowanie w tym celu rożnych technik i procedur. Przykładami nich może być dobór modelów rachunku zysków i strat, analiza zachowania się kosztów czy budżetowanie.

Zadanie rachunkowości zarządczej i jej znaczenie jest bardzo poważne. Nie zawsze jednak potrzebny jest specjalista, by zajmować się tym. Jeżeli przedsiębiorstwo powierza prowadzenie swojej księgowości biuru rachunkowemu lub też samo się tym zajmuje, może zwrócić się z prośbą o kontrolę księgową oraz doradztwo. Więcej na ten temat w naszej ofercie.