Termin składania sprawozdania finansowego

Prawidłowe sporządzenie sprawozdania finansowego w formie elektronicznej to nie wszystko co należy do obowiązków przedsiębiorców, prowadzących pełną księgowość. Po terminie w którym należy przygotować sprawozdanie finansowe, jednostki gospodarcze mają kolejne trzy miesiące czasu, by odpowiedni organ (zgromadzenie wspólników lub zgromadzenie akcjonariuszy) zatwierdziło sprawozdania finansowe. Tak sporządzone i zatwierdzone sprawozdanie powinno zostać opatrzone elektronicznym podpisem i wysłane.

Jednostki, których rok obrotowy trwa od 1 stycznia do 31 grudnia, czyli zgodnie z rokiem kalendarzowym, mają obowiązek sporządzić sprawozdanie finansowe w terminie do 31 marca, a więc do 30 czerwca wypada ostateczny termin na zatwierdzenie sprawozdania. Inaczej jest w tych jednostkach, gdzie rok obrotowy jest przesunięty.  Sprawozdanie trzeba wykonać w terminie do trzech miesięcy po zakończeniu roku obrotowego oraz do kolejnych trzech miesięcy na zatwierdzenie po sporządzeniu.

Co jednak z jednostkami gospodarczymi, które nie prowadzą pełnej księgowości. Czy one też muszą sporządzać sprawozdanie finansowe? Spółki jawne oraz partnerskie, które bywają zwolnione z obowiązku prowadzenia pełnej księgowości, także mają obowiązki. One zobowiązane są do 30 czerwca kolejnego roku, złożyć w KRS oświadczenie o braku obowiązku składania sprawozdania finansowego.