Szczegółowe zasady rachunkowości

Mając na uwadze to, iż w poprzednich postach pisaliśmy o podstawowych (LINK) i uniwersalnych (LINK) zasadach rachunkowości, chcemy przybliżyć naszym Czytelnikom również szczegółowe zasady rachunkowości, które są już ostatnią grupą opisywanych zasad.

Tak więc do tytułowych szczegółowych zasad rachunkowości zaliczamy:
zasada porównywalności sprawozdań, która polega na tym, iż księgi rachunkowe prowadzone są zarówno w języku polskim, jak i w walucie polskiej,
zasada terminowości i aktualności, która polega na konieczności wykorzystywania tylko aktualnych i najświeższych informacji,
zasada wiarygodności, która polega na zakazie uprzedzeń oraz nadmiernego subiektywizmu w trakcie oceniania faktów,
zasada dokumentacji, która polega na tym, iż wszystkie zachodzące w jednostce zdarzenia muszą zostać udokumentowane,
zasada kompletności, która polega na sporządzaniu pełnej, ale nie wybiórczej dokumentacji,
zasada jasności, która polega na tym, że wszystkie dane muszą być prezentowane w sposób przejrzysty oraz zrozumiały,
zasada wyceny majątku w oparciu o „koszt historyczny”, która polega na dokładnym przedstawieniu sytuacji przedsiębiorstwa w wyrażeniu wartościowym.