STOP oszustwom podatkowym!

Z pewnością większość Państwa wie o tym, iż najnowsza nowelizacja Ordynacji Podatkowej wnosi tzw. klauzulę obejścia prawa podatkowego.

Nie da się jednak ukryć tego, iż wiele osób nie wie czego oraz kogo dotyczy, a także w jakim celu wprowadzona została ta klauzula. W związku z tym, w poniższym artykule, postaramy się odpowiedzieć na te pytania w taki sposób, aby każdy przedsiębiorca był w stanie to zrozumieć.

Klauzula, o której mowa została wprowadzona w celu zmniejszenia liczby przedsiębiorców unikających opodatkowania. Przepisy objęte klauzulą mają za zadanie uniemożliwić przedsiębiorcom podejmowanie sztucznych oraz nieuzasadnionych gospodarczo czynności, które mogłyby spowodować wyminięcie przepisów oraz osiągnięcie korzyści podatkowych.

Określona czynność będzie mogła zostać uznana za podjętą w sytuacji, gdy dowiedziona zostanie chęć obniżenia podatku. W sytuacji, gdy organ udowodni przedsiębiorcy jakiekolwiek nieprawidłowości, wówczas podatek zostanie ustalony na odpowiednią kwotę. Możliwość zastosowania klauzuli będzie mogła mieć miejsce jedynie jeśli korzyść uzyskana przez podatnika przekroczy w roku podatkowym kwotę 100 000 złotych.