Sprawozdania finansowe w stowarzyszeniach i fundacjach

Sporządzanie sprawozdania finansowego jest obowiązkiem każdej jednostki, prowadzącej księgowość w formie księgi rachunkowej. Oznacza to, że jego wykonywanie jest również obowiązkiem stowarzyszeń i fundacji.

Zasady sporządzania sprawozdania w przypadku obu tych jednostek, opiera się na tych samych zasadach jak w spółkach. Przepisy z tego zakresu znajdują się w ustawie o rachunkowości.  

Ponieważ zasady sporządzania sprawozdania są takie same dla tych organizacji, mogą one składać sprawozdanie uproszczone dla mikro jednostek, ale mają też obowiązek poddawania się audytowi księgowemu, gdy zachodzi taka potrzeba.

Termin sporządzenia jest taki sam dla stowarzyszeń i fundacji czyli trzy miesiące po zamknięciu roku podatkowego. Do trzech miesięcy od sporządzenia,  dokument musi zostać zatwierdzony uchwałą zarządu lub członków. W ciągu 15 dni od zatwierdzenia, sprawozdanie finansowe należy złożyć w KRS. Musi ono być sporządzone i złożone wyłącznie w formie elektronicznej, aby było zaakceptowany. Dodatkowo sprawozdanie finansowe podpisane powinny być podpisem elektronicznym.

Więcej o księgowości w stowarzyszeniach i fundacjach – tutaj