Sprawozdania finansowe w spółkach jawnych i partnerskich

Strona główna / Księgowość / Sprawozdania finansowe w spółkach jawnych i partnerskich

Do prowadzenia pełnej księgowości zobowiązane są prawie wszystkie spółki handlowe. Wyjątek pośród nich stanowią spółki jawne i partnerskiej, których przychody w poprzednim roku obrachunkowym nie przekroczyły limitu prowadzenia ksiąg rachunkowych. Mogą one prowadzić uproszczoną lub pełną księgowość, co zależy od ich wyboru.

Sporządzanie sprawozdania finansowego w spółkach jawnych i partnerskich, których przychody przekraczają limit prowadzenia ksiąg rachunkowych jest obowiązkowe. Nie stanowi natomiast obowiązku w przypadku tych spółek jawnych i partnerskich, w których obroty nie przekraczają limitu prowadzenia ksiąg rachunkowych. Nie oznacza to jednak, że spółki nie mają żadnych zobowiązań względem KRS. Muszą bowiem złożyć informację o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego w terminie do 30 czerwca. Obowiązek ten dotyczy w każdym roku, kiedy spółki te prowadzą księgowość w formie uproszczonej.

Sporządzanie sprawozdania finansowego w spółkach jawnych i partnerskich, które mimo nie przekraczania limitu zdecydowały się na prowadzenie pełnej księgowości opiera się na prawie tych samych zasadach. Wyjątek stanowi jedynie możliwość sporządzania tego sprawozdania w formie uproszczonej, zawierającej rachunek wyników oraz bilans wraz z informacją uzupełniającą. Jest ona przeznaczona co prawda dla mikro przedsiębiorstw, ale w prawdzie większość spółek jawnych i partnerskich nie przekraczających limit prowadzenia ksiąg rachunkowych spełnia ten warunek.

Sprawozdania finansowe w stowarzyszeniach i fundacjach

 

open

Uzyskanie wniosków o niezaleganiu w ZUS oraz US || Składanie wniosków do KRS w imieniu Klienta || Wnioski do BDO || JPK_V7