Sourcing – insourcing, outsourcing

Dowiedz się więcej: ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI

Sourcing z ang. „pozyskiwanie” jest kompleksową strategią przedsiębiorstwa, która definiuje w jaki sposób i przez kogo obsługiwane są poszczególne procesy biznesowe lub obszary funkcjonalne firmy. Dział ten wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia.

Sourcing łączy w sobie dwa pojęcia:
1. Insourcing
Insourcing zajmuje się przekazywaniem procesów albo działań biznesowych, które realizowane są w ramach działalności gospodarczej przez zewnętrznych usługodawców do wewnętrznej, wyodrębnionej i wyspecjalizowanej komórki organizacyjnej.

2. Outsourcing
Oznacza korzystanie z zasobów zewnętrznych. Najczęściej wykorzystywany jest w obszarze rachunkowości i nazywa się go outsourcingiem księgowym. Outsourcing daje możliwość:
– redukcji i kontroli kosztów operacyjnych,
– uzyskania dostępu do mocy produkcyjnych najlepszej jakości,
– zwolnienia własnych zasobów do innych celów,
– uzyskiwania zasobów, którymi przedsiębiorstwo nie dysponuje,
– rozprawienia się z trudną funkcją do wykonania albo niemożliwą do kontrolowania,
– pozyskania kapitału,
– podziału ryzyka.

Niektórzy twierdzą, że w porównaniu do outsourcingu, insourcing jest dosyć kosztowną i skomplikowaną metodą, ponieważ wymaga posiadania odpowiedniej wiedzy. Jednak w przypadku braku innej opcji powinno się po niego sięgnąć.