Rodzaje operacji gospodarczych

Ewidencja zachodzących w firmie operacji gospodarczych to zadanie księgowości. Ponieważ operacje mogą mieć różny charakter, dzieli się je na bilansowe i wynikowe. Jest to podział zależny od wpływu na dane składniki aktywów i pasywów oraz oddziaływanie na wynik finansowy.

Operacje bilansowe powodują zmiany składników bilansu czyli pasywów i aktywów. Wśród nich wyróżnia się: 

  • operacje aktywne (dotyczą tylko składników aktywów)
  • operacje pasywne (dotyczą tylko pasywów)
  • operacje aktywno-pasywne (dotyczą zarówno pasywów jak i aktywów, mogą być zmniejszające lub zwiększające)

Drugim rodzajem operacji finansowych są operacje wynikowe, czyli takie które mają bezpośredni wpływ na kształtowanie się wyniku finansowego. Należą do nich: 

  • operacje kosztowe,
  • operacje przychodowe,
  • operacje, dotyczące zysków oraz strat nadzwyczajnych,
  • operacje, dotyczące podatku dochodowego i innych obciążeń wyniku finansowego.

Powierzając prowadzenie księgowości biuro rachunkowemu, mało który przedsiębiorca interesuje się czym są operacje gospodarcze czy jak wygląda konto księgowe. Jest to błąd. Nawet nie prowadząc samodzielnie rachunkowości, powinno się posiadać chociaż podstawowe informacje, dotyczące zagadnień księgowych. Pochwalić należy wybór biura rachunkowego do prowadzenia księgowości danej firmie. Jest to rozwiązanie pozwalające znacznie zredukować koszty. Podstawowa wiedza właściciela o rachunkowości i doskonała obsługa prowadzona przez biura rachunkowe to wszystko czego potrzebuje firma.