RACHUNKOWOŚĆ – zasady

rachunkowosc-firmZasady dotyczące prowadzenia rachunkowości są zbiorem reguł, przepisów oraz norm, które stosuje się w celu pozyskania informacji na temat sytuacji majątkowej, prowadzonej działalności, jak również osiąganych wynikach finansowych w danym przedsiębiorstwie. Zasady rachunkowości są ściśle określone i dotyczą prowadzenia ksiąg rachunkowych, jak również sporządzania i prezentowania opracowanych sprawozdań finansowych.

Wszystkie te zasady można podzielić na 3 grupy, a mianowicie:

zasady uniwersalne,
zasady podstawowe,
zasady szczegółowe.

Warto wiedzieć, iż zasady uniwersalne są stosowane w rachunkowości we wszystkich krajach bez względu na ustrój polityczny i system gospodarczy. Natomiast zasady podstawowe i szczegółowe są określane, a następnie wprowadzane w zależności od tego, jakie zostały przyjęte regulacje prawne w danym kraju.

W kolejnych postach przybliżymy istotę każdego rodzaju powyżej wymienionych zasad.

Zapraszamy do śledzenia naszego bloga!