Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa to system ewidencji gospodarczej, który odzwierciedla w formie pieniężnej zjawiska i procesy gospodarcze zachodzące w danym podmiocie. Dzięki takim zapisom księgowym istnieje możliwość przedstawienia sytuacji majątkowo – finansowej. Ewidencja ponoszonych kosztów oraz uzyskanych przychodów umożliwia także określenie wyniku finansowego.

Wyrażenie, które określa majątek to aktywa, a sposób jego finansowania to pasywa. Funkcje jakie spełnia rachunkowość finansowa to:
– informatywna,
– rozliczeniowa,
– dowodowa,
– kontrolna,
– sprawozdawcza,
– powiernicza.

Wyróżniamy także dwa systemy tej rachunkowości:

– pełna (księgi handlowe),
– uproszczona (księga przychodów i rozchodów, karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany).