Przechowywanie dokumentacji kadrowej

Przechowywanie dokumentów w firmach jest bardzo ważnym obowiązkiem przedsiębiorcy. W zależności od ich kategorii, a dokładnie znaczenia, czas ich przechowywania jest różny. Niezmienne pozostają jednak warunki, w jakich należy je przetrzymywać. Muszą one być na tyle dobre, aby chronić dokumentacje przed zniszczeniem, utratą oraz wprowadzeniem nieupoważnionych zmian.

Do najdłużej przechowywanego typu dokumentów należy dokumentacja kadrowo-płacowa. W większości przypadków okres archiwizacji wynosi 50 lat. Dotyczy to między innymi listy płac i imiennych kart wynagrodzeń. W przypadku przechowywania dokumentacji kadrowo-płacowej, czas i sposób przechowywania określony jest przez Kodeks Pracy. Jednak uregulowania prawne można znaleźć także w innych aktach prawnych.

W podsumowaniu przypominamy, że dokumentację należy przechowywać w odpowiednich warunkach i przez odpowiedni dla danej kategorii archiwalnej czas.