Poznaj stawki podatku VAT

Prowadzenie uproszczonej księgowości wiąże się z prowadzeniem ewidencji VAT. Jeżeli zajmuje się tym przedsiębiorca, musi koniecznie znać stawki podatku VAT oraz obciążone nim towary i usługi. Wszystkich, którzy zamierzają sami zając się księgowością w swojej firmie, zapraszamy do zapoznania się z dalszą częścią tego wpisu.

STAWKI PODATKU VAT
– Stawka podstawowa 23% obowiązuje na większość towarów, a także usług.
– Stawka 8% obowiązuje na towary i usługi wymienione w załączniku nr 3 Ustawy o podatku VAT oraz na dostawy, budowy, remonty, modernizacje, termomodernizacje oraz przebudowy obiektów budowlanych.
– Stawka 5% dotyczy towarów wymienionych w załączniku nr 10 Ustawy o podatku VAT, czyli między innymi: podstawowych produktów żywnościowych, książek drukowanych oraz czasopism specjalistycznych.
– Stawka 0% dotyczy przede wszystkim wewnątrzwspólnotowej wymiany towarów oraz m.in. do: towarów i usług związanych z transportem morskim i lotniczym, środkami tego transportu, usług związanych z eksportem towarów, usług transportu międzynarodowego, niektórych usług świadczonych przez podmioty prowadzące działalność w zakresie turystyki.