Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

To dowód dzięki któremu możemy określić zobowiązania podatkowe. Służy do bieżącej ewidencji zdarzeń gospodarczych w formie uproszczonej. W głównej mierze polega na dokładnym rejestrowaniu przychodów ze sprzedaży, zakupu towarów/materiałów oraz wydatków, które są zapisywane w księdze po dokonaniu transakcji.

Księga ta zakładana jest przez samego podatnika, według określonego przez Ministra Finansów wzoru w sprawie prowadzenia przychodów i rozchodów. Cecha, którą posiada ta forma księgowości, to brak kontroli kapitału jednostki i zmian, które w nim zachodzą. Ustalić majątek można jedynie za pomocą spisu inwentarza. Każda operacja gospodarcza jest rejestrowana chronologicznie oraz klasyfikowana według poszczególnych pozycji wymienionych w Księdze Przychodów i Rozchodów.

Obowiązek prowadzenia PKPiR obejmuje osoby, które:
– prowadzą księgi rachunkowe,
– opłacają podatek dochodowy w formie ryczałtu,
– świadczą usługi przewozu osób i towarów taborem konnym,
– pracują w zawodzie adwokata, ale w zespole adwokackim,
– dokonują sprzedaży środków trwałych po likwidacji działalności,
– prowadzą gospodarstwo rolne, ale bez zatrudniania pracowników.

Jak oblicza się podatek za pomocą tego urządzenia? Należy zsumować przychody i koszty w specjalnej księdze i obliczyć różnicę pomiędzy nimi. Od tej różnicy będzie płacony podatek.

Stawki podatku w przypadku księgi są następujące: 18%, 19%, 32%. Podatek płacony jest tylko w przypadku zysku- przy stracie nic nie płacimy.