PIT-4R, czyli podatek dochodowy wykazywany w rocznej deklaracji opłaca każdy pracodawca od swojego pracownika, który jak wiadomo także jest podatnikiem. Podatek ten wlicza się w stawkę brutto wynagrodzenia toteż pracodawca jedynie potrąca odpowiednią kwotę z pensji pracownika.
Co bardzo ważne, do opłacania podatku z tego tytułu pracodawca jest zobowiązany również wtedy gdy jego przedsiębiorstwo za dany okres poniosło stratę.

Zaliczki pobrane z tytułu deklaracji PIT-4 odprowadza się na konto urzędu skarbowego według siedziby firmy. Do końca stycznia przedsiębiorca ma także obowiązek złożenia kolejnej deklaracji PIT-4R, w której wyszczególnia się pobrane i odprowadzone zaliczki za rok ubiegły. Co również jest niezwykle istotne, nie odprowadzenie pobranego podatku PIT-4 w odpowiednim terminie jest karalne.

open

Uzyskanie wniosków o niezaleganiu w ZUS oraz US || Składanie wniosków do KRS w imieniu Klienta || Wnioski do BDO || JPK_V7