Oszustwa podatkowe – co warto wiedzieć?

Oszustwem podatkowym nazywamy przede wszystkim umyślne unikanie opodatkowania lub świadome zaniżanie jego wysokości. W prawie polskim oszustwa podatkowa traktowane są jako przestępstwa i przedsiębiorca unikający opodatkowania lub je zaniżający, musi liczyć się z konsekwencjami prawnymi, którymi zostanie obciążony.

Do oszustw podatkowych zaliczamy m.in.:
– fałszywe kwalifikowanie podatków,
– organizowanie niewypłacalności firmy,
– zatajenie przedmiotów opodatkowania,
– zatajenie wartości rachunkowych.

Wszystkie państwa członkowskie Wspólnoty Europejskiej, oszustwa podatkowe uznały za przestępstwa gospodarcze i pod takim względem są one rozstrzygane.

Ciekawostka!

W 2012 roku inspektorzy skarbowi wykryli oszustwa podatkowe o wartości 3,7 mld złotych, w 2013 roku było to 6,4 mld złotych, a w 2014 roku aż 10,02 mld złotych. Można więc wnioskować, iż inspekcje skarbowe przeprowadzają coraz dokładniejszą i tym samym efektywniejszą kontrolę polskich przedsiębiorców.