Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Opodatkowanie na zasadach ogólnych (czyli tzw. podatek progresywny) jest wyborem płatnika podatku. Jednak przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółek prawa handlowego są zobligowani właśnie do wyboru tej formy opodatkowania.

Podstawą do obliczenia wielkości zobowiązania podatkowego jest tutaj dochód.

DOCHÓD= PRZYCHÓD- ZYSK 

Podatnik ma prawo do odliczenia strat z lat ubiegłych, a także opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne. Podatek progresywny nie ma stałej stawki. Zależy on od osiągniętego dochodu:

  • do kwoty 85528 stawka wynosi 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02  podatek progresywny
  • powyżej 85528 podatek wynosi 14839,02 (wynik ten to 18 % kwoty 85528- 556,02) + 32% nadwyżki ponad 85528 zł

Od podatku przedsiębiorca może odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne (jest to 7,75% podstawy wymiaru).

Należną zaliczkę na podatek dochodowy należy uiścić do 20 dnia po miesiącu (kwartale) rozliczeniowym.

Jeżeli dochód roczny nie przekroczy wielkości 3091 , wówczas podatku nie trzeba będzie płacić.