O polityce rachunkowości

Księgowość pełna zobowiązuje przedsiębiorców do posiadania właściwej wiedzy w zakresie aktualnie obowiązujących przepisów prawa. W wielu przypadkach przedsiębiorcy boją się prowadzenia księgowości pełnej, ponieważ na pierwszy rzut oka jest ona bardzo skomplikowana i czasochłonna. Olbrzymią zaletą tej formy prowadzenia księgowości jest to, iż pozwala na bezpieczne kontrolowanie przedsiębiorstwa.

Pełna księgowość daje przedsiębiorcom możliwość ustanowienia dla firmy własnej polityki rachunkowości, co pozwala przedsiębiorstwu na przyjęcie trwania roku obrotowego, który niekoniecznie musi być zgodny z czasem trwania roku kalendarzowego. Dodatkowo warto wiedzieć, iż firma ma możliwość ustalenia własnego planu kont.

Kwestia ustalenia własnej polityki rachunkowości obejmuje:
– określenie roku obrotowego oraz zaliczających się do jego składu okresów,
– metody wyceniania aktywów i pasywów,
– sposób ustalania wyniku finansowego,
– sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w zakresie swojego planu kont, wykazu ksiąg pomocniczych i głównych,
– system ochrony danych.

Obowiązek ustalenia polityki rachunkowości leży w zadaniach kierownika.