Numerowanie dowodów księgowych

Jak wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 roku, w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, podatnicy zobligowani są do numerowania kart KPiR.

Zgodnie z tym rozporządzeniem pierwsza kolumna podatkowej księgi przychodów przeznaczona jest do wpisywania kolejnych numerów zapisów, będących jednocześnie numerami dowodów księgowych, na podstawie których dokonano danego zapisu.

Kwestia numerowania dowodów księgowych poruszona jest również w Ordynacji Podatkowej, w której czytamy, że podatnicy mają obowiązek numerowania i przechowywania w odpowiedniej kolejności, wystawianych przez siebie rachunków.

Istnieją dwie metody numerowania dowodów księgowych: miesięczna i bardziej popularna – roczna. Podatnik sam może decydować o stosowanej metodzie, może ją również zmienić najlepiej jednak aby robił to na przełomie roku obrotowego. Numerowanie dowodów należy rozpocząć w momencie podejmowania działalności gospodarczej lub rozpoczynania kolejnego roku obrotowego i kontynuować do jego zakończenia lub zakończenia albo zawieszenia prowadzenia działalności. Pozycje w księdze muszą być kolejno numerowane zgodnie z chronologiczną kolejnością dowodów księgowych, na podstawie których dokonywano zapisów.2