L4 w formie elektronicznej

Elektroniczne zwolnienia lekarskie są obowiązkowe od 1 grudnia 2018 roku. Do tej pory lekarze mogli wystawiać zwolnienia w tradycyjnej, papierowej wersji. Od kilku dni nie ma już takiej możliwości.

Niektórzy lekarze już w 2017 roku zaczęli dobrowolnie korzystać z możliwości wystawiania elektronicznych zwolnień. Z miesiąca na miesiąc odsetek ten wzrastał, a obecnie jest on już obowiązkiem służby zdrowia.

Czasowa niezdolność do pracy nakłada na pracownika obowiązek dostarczenie zwolnienia lekarskiego (L4) za czas choroby. Zleceniobiorca w tym czasie jest zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. Zmiany, które weszły w życie 1 grudnia 2018 roku spowodowały, że dokumentem, który będzie potwierdzał czasową niezdolność do pracy jest elektroniczne L4, które wystawia lekarz.

Proces ten ma za zadanie usprawnić przepływ dokumentów między pracodawcą, pracownikiem i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Wprowadzone zmiany mają za zadanie zmniejszenie nadużyć zwolnień lekarskich przez pracowników. Zwiększy się dzięki temu skuteczność prowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich, szczególnie tych krótkotrwałych.