Kwota wolna od podatku

Kwota wolna od podatku to poziom dochodu, przy którym nie jesteśmy zobowiązani do opłacania podatku dochodowego.

Należy jednak pamiętać, że nawet jeżeli zakwalifikujemy się do tej grupy to i tak jesteśmy zobowiązani do złożenia w urzędzie deklaracji podatkowej.

Poziom kwoty wolnej od podatku w Polsce w latach 2000-2016:
– 2000 r.- 2296,79 zł
– 2001 r.- 2596,43 zł
– 2002 r.-2727,16 zł
– 2003-2006 r.- 2789,89 zł
– 2007 r.- 3013,37 zł
– 2008 r.- 3089,00 zł
– 2009-2016 r.- 3091,00 zł
– 2017 r.- 6600 zł*
– 2018-2020 r. -8000 zł*

We wszystkich latach, które oznaczyłem gwiazdką (czyli 2017-2020) kwota wolna od podatku zaczęła być degresywna. Znaczy to tyle, że:

– dla większości (czyli zarabiających od 13 001 zł do 85 528 zł rocznie) nie uległa ona zmianie i nadal wynosi 3091 zł, jak w ostatnich ponad 10 latach.
– dla najlepiej zarabiających (powyżej 85 528 zł brutto rocznie ) kwota wolna od podatku jest od 2017 roku niższa niż do tej pory.
Przykłady poziomu kwoty wolnej od podatku w poszczególnych krajach Unii Europejskiej:
– Austria – 11 000 €
– Belgia – 8 680 €
– Francja – 5 963 €
– Gracja – 5 000 €
– Hiszpania – 5 550 €
– Włochy – 4 800 €