Kto ma prawo skontrolować Twoją działalność?

Strona główna / Księgowość / Kto ma prawo skontrolować Twoją działalność?

Prowadząc swoją działalność gospodarczą należy liczyć się z pewnymi konsekwencjami, jakimi są m.in. kontrole przeprowadzane przez organy państwa, które mają przywilej sprawdzania prawidłowości wykonywanych przez nas działań.

Należy pamiętać, że kontrolę może przeprowadzić nawet organ władzy lokalnej tzn. prezydent miasta, burmistrz lub wójt. Jednak do takiej kontroli muszą mieć zawiadomienie o nieprawidłowościach w firmie. Władza ta ma prawo nakazać wstrzymanie działalności gospodarczej w trybie natychmiastowym.

Prawo do kontroli posiadają także organy wydające koncesję na prowadzenie określonego rodzaju działalności gospodarczej. Może ona dotyczyć przestrzegania warunków wykonywania działalności bądź też sprawdzenia czy dana działalność jest zgodna z otrzymaną koncesją.

open

Uzyskanie wniosków o niezaleganiu w ZUS oraz US || Składanie wniosków do KRS w imieniu Klienta || Wnioski do BDO || JPK_V7