Księgowość w spółce partnerskiej

W ramach przypomnienia – artykuł o KPiR.

Spółka partnerska należy do osobowych spółek handlowych. Tworzą ją wspólnicy (partnerzy) celem wykonywania wolnego zawodu pod własną nazwą. Wspólnikami mogą być wyłącznie osoby fizyczne. Każdy partner odpowiada indywidualnie za wyrządzone przez siebie szkody. Zaś za zobowiązania całej spółki (np. spłata zaciągniętego przez spółkę kredytu) wszyscy wspólnicy odpowiadają solidarnie. Aby założyć spółkę partnerską, należy sporządzić pisemną umowę. Trzeba jeszcze dokonać jej rejestracji w KRS.

Księgowość spółki partnerskiej może przybierać postać:
→ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
Spółka partnerska może prowadzić KPiR, czyli księgowość w formie prostej, do czasu kiedy jej przychody nie przekraczają kwoty 1,2 mln euro. Jest to forma uproszczona, tak więc przeciętny przedsiębiorca jest w stanie prowadzić ją samodzielnie. Niemniej jednak można też skorzystać z usług biura rachunkowego – dzięki temu zaoszczędzimy czas i pozbędziemy się obaw o błędy w zapisach.
→ KSIĄG HANDLOWYCH
Jeśli przychody spółki partnerskiej są większe od wyżej wymienionej kwoty, jest ona zobowiązana przejść do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Tu pojawia się problem, gdyż pełna księgowość to system skomplikowany, wymagający znajomości mnóstwa norm prawnych. Warto więc w tym momencie skorzystać z pomocy fachowców.