Księgowość uproszczona

Księgowość uproszczona kierowana jest do osób fizycznych, spółek cywilnych prowadzonych przez osoby fizyczne, spółek jawnych prowadzonych przez osoby fizyczne, a także spółek partnerskich, w przypadku których przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyła 2 000 000  euro.

Natomiast podmioty gospodarcze, które przekroczyły tę granicę, zobowiązane są do prowadzenia tzw. pełnej księgowości, która powszechnie uważana jest za trudniejszą, bardziej skomplikowaną i niestety kosztowniejszą.

Osoby prowadzące księgowość uproszczoną, mają możliwość wyboru dla swojej firmy jednego z trzech sposobów, a mianowicie:
– kartę podatkową,
– ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub
– podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Zalety księgowości uproszczonej:
– niskie koszty prowadzenia,
– łatwe przepisy określające sposób prowadzenia,
– możliwość samodzielnego prowadzenia,
– możliwość bieżącego monitorowania zdarzeń w firmie.

Wady księgowości uproszczonej:
– skierowana jedynie do wybranych podmiotów,
– wymagana jest znajomość przepisów prawa,
– duża odpowiedzialność za popełnione błędy,
– brak możliwości prowadzenia dokładnych analiz.