Księgowość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Jako, że spółka z o.o. jest najczęściej wybieraną formą działalności gospodarczej, postaram się przedstawić trochę informacji związanych z jej księgowością.

Otóż spółka z o.o. nie ma wyboru jeśli chodzi o formę księgowości- musi prowadzić pełną, czyli tak zwane księgi rachunkowe. Zasady jej prowadzenia określa ustawa o rachunkowości.

Po zakończeniu roku spółka z o.o. musi sporządzić tak zwane sprawozdanie finansowe, które zawiera:

  1. rachunek zysków i strat

  1. bilans

  1. dodatkowe informacje

Wszystkie z dokumentów muszą być przedłożone w urzędzie skarbowym oraz sądzie rejestrowym.

Seria obowiązków, które są związane z księgowością znajduje się po stronie firmy. Głównie w firmie na miejscu powinien być prowadzony raport kasowy odzwierciedlający stan gotówki w przedsiębiorstwie. Wszystkich płatności dokonuje się wyłącznie z pieniędzy spółki. Nic nie może być zapłacone z kieszeni właściciela. Jedynie może on pożyczyć pieniądze spółce na podstawie umowy pożyczki.

Pełna księgowość jest dla firmy zaletą, a nie wadą, jak się innym wydaje. Dlaczego? Ponieważ dzięki niej można uzyskać pełny obraz finansowy przedsiębiorstwa, obserwować i analizować wydatki firmy, czy dokonywać potrzebnych zmian.