Księgowość spółki akcyjnej

pelna-forma-ksiegowosciSpółka akcyjna jest spółka kapitałową, działa według Kodeksu prawa handlowego. Ustawodawca nakłada na nią obowiązek prowadzenia księgowości pełnej. Dlaczego? Z uwagi na to, że jest formą działalności, która przewiduje zarządzanie odrębnym majątkiem. Ma też na celu zapewnienie kontrahentom i właścicielom dokładnej kontroli nad tym zasobem majątkowym.

W formie spółki akcyjnej działają zwykle duże przedsiębiorstwa, dlatego myślę że księgowość pełna byłaby w nich potrzebna nawet, gdyby nie było to określone przez przepisy prawne. Księgi handlowe pomagają bowiem w efektywnym zarządzaniu firmą.

Rachunkowość związana jest z ujmowaniem zdarzeń gospodarczych na kontach księgowych. Ewidencjonuje się tutaj zupełnie każdą operację, nawet taką, która nie oznacza wpływu czy wydatku, na przykład utratę wartości środka trwałego, czy groźbę wypłaty odszkodowania. Pełna księgowość to system bardzo rozbudowany, skomplikowany, regulowany przez wiele zasad. Możemy dzięki niemu stworzyć pełen obraz finansowy firmy, dokonywać potrzebnych analiz finansowych, kontrolować wydatki i przychody, zauważać konieczność wprowadzenia zmian. Daje nam więc wiele możliwości. Jedyny problem polega na tym, że jest kosztowny. Wiąże się bowiem z zatrudnieniem pracownika biurowego, któremu trzeba comiesięcznie wypłacać wynagrodzenie, stworzyć miejsce pracy czyli wynająć lub wybudować biuro, zakupić niezbędne przyrządy do pracy jak komputer, ksero, teczki, długopisy itd. Możemy jednak wykluczyć te wydatki i skorzystać z usług biura rachunkowego. W ten sposób koszty będą mniejsze.