Konta ksiąg pomocniczych

Konta ksiąg pomocniczych są jednym z elementów ksiąg rachunkowych. Zawierają zapisy, które są uszczegółowieniem zapisów kont księgi głównej oraz jej uzupełnieniem.

Księgi pomocnicze prowadzi się dla:

– środków trwałych
– rozrachunków z kontrahentami
– operacji zakupu (faktury i inne dowody)
– rozrachunków z pracownikami
– operacji gotówkowych
– kosztów i składników aktywów

Księgi pomocnicze powinny zapewnić wyodrębnienie w księgowości wszystkich operacji gospodarczych jakie się dokonały, które są istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej.

Call Now Button