Konfiskata rozszerzona – szansa czy pomyłka?

Nowy rząd zamierza wprowadzić rozwiązanie dotyczące konfiskaty rozszerzonej, która jest możliwością pozbawiania przestępców owoców ich nielegalnej działalności.

Zaletą tej zmiany ma być zmniejszenie skali wyłudzeń podatkowych, głównie z zakresu podatku VAT. Chociaż wydaje się, że konfiskata rozszerzona ma mieć tylko charakter prewencyjny, ucierpieć mogą niewinni przedsiębiorcy!

Plany rządu mogą okazać się totalną pomyłką, gdyż konfiskacie rozszerzonej będzie mógł podlegać majątek przedsiębiorców, których pracownicy dopuścili się wyłudzeń. Dotyczy to między innymi księgowych, którzy dopuścili się wyłudzeń, wykonując swoje obowiązki służbowe. Rozszerzenie konfiskaty do tego stopnia jest nawet dużo większe, niż określa to dyrektywa UE. Tak więc jej wprowadzenie będzie dla wielu firm nie sprawiedliwe, być może nawet dla większości, które nie miały wpływu na poczynania pracowników.

Wprowadzenie konfiskaty rozszerzonej może naruszyć majątek niewinnego przedsiębiorstwa. Czekać ich może bowiem nawet 5 letnia kara ograniczenia wolności oraz konfiskata ich majątku przez państwo, gdy nie będzie odpowiednich dowodów odnośnie ich legalności. Konfiskata będzie też  obowiązywała na majątek, który został przeniesiony na inną osobę, został pozostawiony w spadku czy ukryty.