Przybliżamy kilka ważnych pojęć…

Pośród wielu pojęć księgowych pojawiają się takie hasła jak: kreatywna księgowość, optymalizacja księgowa czy agresywna księgowość. W tym poście przybliżamy te pojęcia.

KREATYWNA KSIĘGOWOŚĆ – to sposób rejestrowania, ewidencjonowania, przetwarzania prezentowania zaistniałych zdarzeń gospodarczych z wykorzystaniem obowiązujących przepisów i właściwie interpretowanych zasad rachunkowości. Różnicą od prowadzenia księgowości w tradycyjny sposób stanowi to, że wykorzystuje się kreatywne możliwości wynikające z niestandardowego podejścia do przepisów i zasad.

OPTYMALIZACJA KSIĘGOWA – to dostosowywanie sposobu prowadzenia księgowości, narzędzi rachunkowości oraz wybór takich opcji, które pozwolą efektywniej prowadzić księgowość i zmniejszyć zobowiązania. Wszelkie czynności związane z optymalizacją księgową są w pełni legalne.

AGRESYWNA KSIĘGOWOŚĆ – to celowe prowadzenie rejestracji, ewidencji oraz przetwarzanie i prezentowanie zdarzeń gospodarczych w sposób sprzeczny z przepisami lub przy niewłaściwej interpretacji przepisów oraz zasad rachunkowości. Prowadzenie agresywnej księgowości może poważnie zaszkodzić użytkownikom informacji księgowych.